Vi anvender dine personlige oplysninger til at oprette og administrere dit medlemskab af AIACE-Danmark og til at opfylde foreningens formålsparagraffer.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at opkræve kontingent, indkalde dig til foreningens møder, herunder generalforsamlingen, og indbyde til foredrag og udflugter eller rejser, der kunne have din interesse.

Vi benytter også dine personlige oplysninger til efter anmodning fra dig at hjælpe dig i forhold til EU-administrationen med f.eks. pensions- eller sygekasseanliggender.

Vi kan til hver en tid sende dig de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, samt give dig mulighed for at administrere disse (herunder kontaktoplysninger). Du kan i så fald henvende dig til foreningens dataansvarlige på aiace@aiace.dk.